Благодарность от Технопарка Университета ИТМО

Благодарность от Технопарка Университета ИТМО | ЮК "Достигация"